Cijena kapitala

Cijena kapitala je kamatna stopa odnosno stopa prinosa po kojoj se kapital daje na korištenje na tržištu kapitala. Cijena kapitala odnosno za korisnika kapirala trošak kapitala ovisi o odnosu ponude i potražnje kapitala i riziku ulaganja kapitala. 

Vidi još: