Cijena opoziva (call price)

Cijena opoziva (eng. call price) jest cijena po kojoj emitirajuća tvrtka može opozvati i otkupiti obveznice prije njihova dospijeća.

Vidi još: