Ciljana struktura kapitala

Ciljana struktura kapitala (eng. target capital structure) je struktura kapitala koju je postavilo dioničko društvo kao normu odnosa dugova i glavnice poduzeća. Uobičajeno se postavlja ispod optimalne strukture kapitala kako bi osigurala rezervni kapacitet zaduživanja društva.

Vidi još: