Čista sadašnja vrijednost

Čista sadašnja vrijednost (eng. net present value) je temeljni kvantitativni koncept u financijama. Predstavlja sadašnju vrijednost svih budućih novčanih primitaka umanjenu u sadašnju vrijednost svih budućih novčanih izdataka odnosno sadašnju vrijednost svih budućih čistih novčanih tokova koji rezultiraju iz poslovanja poduzeća odnosno nekog projekta poduzeća ili iz nekog namjeravanog posla.

Vidi još: