Defanzivna imovina (dionice)

Defanzivna imovina (dionice) (eng. defensive assets) je investicijska imovina kod koje se očekuju manje promjene njene vrijednosti od prosječnih promjena vrijednosti investicijskili imovina na tržištu kapitala. Beta defanzivne imovine manja je od jedan.