Defanzivni portfolio

Defanzivni portfelj (eng. defensive portfolio) je portfelj vrijednosnih papira za koji se ne očekuju značajnije promjene njegove vrijednosti odnosno ne očekuju se iznadprosječne promjene njegove vrijednosti.

Vidi još: