Dijeljenje (cijepanje) dionica

Dijeljenje (cijepanje) dionica (eng. stock split, share split) je povećanje broja glavnih dionica poduzeća proporcionalnim smanjenjem nominalne vrijednosti običnih dionica tako da se njihovim vlasnicima umjesto jedne dionice uručuje alikvotni dio novih dionica smanjenje nominalne vrijednosti.

Vidi još: