Dioničar

Dioničar (eng. stockholder, shareholders) je vlasnik dionice, držateIj dionice, akcionar. Osoba koja je kupnjom dionice stekla sva prava iz dionice.


Vidi još: