Diskontni vrijednosni papiri

Diskontni vrijednosni papiri (eng. discount securities) je vrijednosni papiri koji, po pravilu, ne nose kamate već se prodaju uz diskont prema nominalnoj vrijednosti.