Dividendne dionice

Dividendne dionice, dividende u obliku dionica (eng. stock dividends) su nove dionice koje se distribuiraju dioničarima umjesto novčanih dividendi.