Donatorske dionice

Donatorske dionice (eng. donated stocks) su trezorske dionice koje je društvo steklo poklonom do njihovih vlasnika.