Dugoročno financiranje

Dugoročno financiranje (eng. long-term financing) je financiranje poslovanja i ekspanzije poduzeća od izvora na rok duiji od godinu dana.