Tržišni rizik

Tržišni rizik (eng. market risk) je sinonim za sistematski odnosno nedivefsificirajući rizik nekog vrijednosnog papira ili neke druge utržive investicije.

Tržišni rizik
, tj. rizik komponente trgovine vrijednosnim papirima, može biti apsolutan, u smislu da je neki vrijednosni papir na nekom tržištu kapitala i u određeno vrijeme nemoguće kupiti ili prodati (izostanak ponude ili potražnje nad pojedinim vrijednosnim papirom), ili relativan kada se funkcija prometovanja vrijednosnim papirima ne može odvijati prema očekivanjima (moguće je prometovati, ali uz odstupanje intenziteta, dinamike i cijene pojedinog vrijednosnog papira od očekivanih veličina).

Prostorni rizik kao komponenta tržišnog rizika proizlazi iz propusta u odabiru tržišta na kojem je listan vrijednosni papir koji se uslijed nedovoljno efikasnog djelovanja arbitraže može akumulirati ili otuđiti na nekom drugom tržištu uz povoljnije cijene. Vremenska komponenta tržišnog rizika pretpostavlja odabir povoljnog, tj. nepovoljnog trenutka „market timeinga“, uslijed kojeg postignuta cijena pri kupnji ili prodaji vrijednosnog papira značajno odstupa od očekivane, promatrano unutar nekog unaprijed zadanog vremenskog perioda. Ovo je najznačajnija komponenta tržišnog rizika jer izaziva niz sekundarnih rizika (rizik vrijednosti, rizik rentabilnosti, rizik likvidnosti i sl.).

Kvantitativna komponenta tržišnog rizika dana je unutar prostornog i vremenskog rizika, a obilježava ju opasnost da se na strani ponude ili potražnje pojavi količina vrijednosnih papira koja značajno odstupa, tj. ne odgovara tržišnim uvjetima. Ovim se rizikom upravlja isključivo trajnim istraživanjem i praćenjem tržišta. Kvalitativni se rizik kao komponenta tržišnog rizika odražava pretežno u teškoćama u prodaji ako tržište ne prima ili ne ponudi odgovarajuće karakteristike, cijenu ili kvalitetu vrijednosnog papira što je naročito naglašeno na primarnom, tj. emisijskom tržištu vrijednosnih papira.

Upravljanje tržišnim rizikom zahtijeva opsežna i temeljita istraživanja tržišta i povisuje troškove upravljanja imovinom.Vidi još: