Emisija vrijednosnih papira

Emisija vrijednosnih papira (eng. securities issues) jest izdavanje vrijednosnih papira. Postupak izdavanja vrijednosnih papira.

Javna emisija (eng. public issues) je emisija vrijednosnih papira ponuđena širokom krugu potencijalnih investitora odnosno cjelokupnoj investicijskoj javnosti.

Interna emisija
(eng. internal issue) je emisija vrijednosnih papira koja je usmjerena na postojeće dioničare. Na dovodi svježi novac u poduzede.

Emisija s prospektom
(eng. prospectus issues) je vrsta indirektne, javne emisije vrijednosnih papira. Prospektom emitent poziva investitorsku javnost na kupnju još neemitiranih vrijednosnih papira po u njemu utvrđenoj cijeni.

lndirektna emisija (eng. indirect issue) je postupak emisije vrijednosnih papira u kojem se za distribuciju vrijednosnih papira koriste usluge specijaliziranih posrednika.

lzravna (direktna) emisija (eng. direct issues) jest emisija u kojoj se u procesu distribucije ne koriste usluge specijaliziranih posrednika.

Neizravna (indirektna) emisija (eng. indirect issues) jest emisija vrijednosnih papira u kojoj se u procesu distribucije koriste usluge specijaliziranih posrednika — investicijskih bankara.