Emitirane dionice

Emitirane dionice (eng. issued stocks) jesu odobrene dionice koje su i prodane investitorima ili koje su dane investitorima u zamjenu za druge oblike imovine odnosno u zamjenu za izvršene usluge. Autorizirane dionice umanjene za neemitirane dionice.