Emitirane obveznice

Emitirane obveznice (eng. bonds) odobrene obveznice koje su i prodane investitorima ili koje su dane u zamjenu za druge oblike imovine odnosno u zamjenu za izvršene usluge. Autorizirane obveznice umanjene za neemitirane obveznice.