Financijski rizik

Financijski rizik (eng. financial risk) je dodatni rizik koji nastaje zbog zaduživanja poduzeća i fiksnih troškova financiranja (kamata, preferencijalnih dividendi i troškova lizinga). 

Vidi još:<< povratak na slovo F