Financiranje

Financiranje (eng. financing) je proces pribavljanja, korištenja i vraćanja, prvenstveno novčanih, sredstava, njihovim izvorima. U najširem simslu predstavlja procese odnosno faze financiranja u užem smislu (pribavljanje sredstava), investiranja (angažiranja pribavljenih sredstava), dezinvestiranja (oslobađanja novčanih sredstava iz reprodukcijskog procesa privrednog subjekta) i definanciranja (vraćanja sredstava izvorima) odnosno samofinanciranja (reinvestiranje zarađenog novca u poduzeće).

Izvori financiranja (eng. sources of financing) je izraz koji označava izvore financijskih sredstava odnosno, u širem smislu, i sve izvore sredstava ali i one izvore koji to u pravnom i računovodstvenom smislu nisu (na primjer novčana sredstva prikupljena obračunom amortizacije ili neraspodijeljena dobit tokom poslovne godine).

Vidi još:<< povratak na slovo F