Fond rizičnog kapitala

Fondovi rizičnog kapitala (eng. venture capital fund) jesu fondovi specijalizirani za rizična ulaganja u male i srednje, brzorastuće tvrtke, primarno na temelju ulaganja u vlasniči kapital takvih tvrtki.<< povratak na slovo F