Glavnica

Glavnica (eng. equity) je termin kojim se označava vlastiti kapital nekog poduzeća, tako da se koristi i sintagma vlasnička glavnica odnosno, za dioničko poduzeće, dionička glavnica.

Vidi još: