Glavne obveznice (obveznice u prometu)

Glavne obveznice, obveznice u prometu (eng. outstanding bonds) su emitirane obveznice umanjene za trezorske obveznice. Neotkupljene odnosno neamortizirane obveznice prema čijim viasnicima emitent ima sve obveze iz tih vrijednosnih papira.