Horizont rasta

Horizont rasta (eng. growth horizon) je razdoblje karakterističnog rasta dividendi na dionice koje se uzima za vrednovanje struje rastućih dividendi.