Inkrementalni trošak kapitala

Inkrementalni trošak kapitala (eng. incremental cost of capital) je ukupni trošak kapitala nakon svakog dodatnog sloja novog dugoročnog financiranja.

Vidi još: