Insolventnost

Insolventnost (eng. insolvency) je situacija u kojoj poduzeće ili druga pravna odnosno fizička osoba nije u mogućnosti podmiriti dospjele obveze plaćanja u rokovima njihova dospijeća.

Vidi još: