Interno financiranje

Interno financiranje (eng. internal financing) je financiranje poduzeća sredstvima koja ono samo ostvaruje svojini poslovanjem. Temeljni izvori internog financiranja jesu zadržane zarade i novčane naknade prikupljene na ime amortizacije.