lnvesticijska banka

lnvesticijska banka (eng. investment bank) je posrednička financijska institucija koja se kao primarnom djeIatnošću bavi posredovanjem pri emisijama vrijednosnih papira.

lnvesticijski bankar (eng. investment banker) je specijalist za posredovanje pri emisiji vrijednosnih papira i transakcijama s velikim blokovima vrijednosnih papira, bez obzira radi Ii se o pojedincu ili o instituciji u kojoj se obavljaju ti poslovi posredovanja (investicijske banke, investicijske kuće).

Vidi još: