lnvesticijski fond

lnvesticijski fond (eng. investment fund) je tipična investicijska financijska institucija. Financijska institucija koja emitira tzv. sekundarne vrijednosne papire (udjele ili dionice) preko kojih prikuplja novčana sredstva za investicije u vrijednosne papire poduzeća i drugih primarnih emitenata.