Iznad pari

Iznad pari (eng. above par) znači iznad pariteta nominalne vrijednosti, super pari odnosno uz premiju. U poslovanju s vrijednosnim papirima označava prodaju vriijednosnih papira iznad njihove nominalne vrijednosti.