Kapitalni gubitak

Kapitalni gubitak (eng. capital loss) je gubitak kao rezultat prodaje odnosno razmjene kapitalne imovine. Razlika izmedu manje prodajne vrijednosti kapitalne imovine i veće vrijednosti po kojoj je ona stečena.

Vidi još: