Koeficijent varijacije

Koeficijent varijacije (eng. variation coefficient) je relativna mjera disperzije distribucije vjerojatnosti. Odnos standardne devijacije i očekivane vrijedosti.