Kombinacija opcija

Kombinacija opcija (eng. combination of options) je investicijska strategija s opcijama kod koje se kombiniraju dvije ili više različitih opcija na istu vezanu imovinu.