Kratka pozicija (short position)

Kratka pozicija (eng. short position) jesu dionice prodane na kratko a koje nisu pokrivene određenog dana, odnosno nisu u vlaništvu sastavljača ugovora. U trgovanju terminskim ugovorima i opcijama prema konvenciji se govori da kratku poziciju zauzima sastavljač odnosno prodavatelj terminskog ugovora odnosno opcije.

Vidi još: