Kratkoročno financiranje

Kratkoročno financiranje (eng. short-term financing) je financiranje poslovanja poduzeća ili nekog pojedinačnog posla od izvora na rok kraći od godine dana.