Krivulja prinosa

Krivulja prinosa (eng. yield curve) je krivulja koja opisuje vremensku strukturu kamatnih stopa. Krivulja koja pokazuje tržišne prinose identičnih vrijednosnih papira različitog vremena do dospijeća. Po pravilu se sastavlja za državne vrijednosne papire.

Vidi još: