Krivulja indiferencije

Krivulja indiferencije (eng. indifference curve) — krivulja na kojoj odnosi prinosa i rizika investicija za nekog investitora imaju jednaku korisnost.

Vidi još: