Kuponska (nominalna) kamatna stopa

Kuponska (nominalna) kamatna stopa (eng. coupon interest rate) je nominalna kamatna stopa koju obećava emitent potencijalnim kupcima pri samoj emisiji obveznica.

Vidi još: