Likvidacijske dividende

Likvidacijske dividende (eng. liquidating dividends) jesu dividende koje se distribuiraju na teret uplaćenog dioničkog kapitala. Ova distribucija zahtijeva registraciju na trgovačkom sudu i odobrenje regulatora tržišta i samih uređenih tržišta kapitala.

Vidi još: