Lot

Lot (eng. lot) je broj dionica potreban da se načini minimalni zaključak na burzi. Lot uobičajeno sadrži sto dionica.

Puni lot (eng. round lot) je broj dionica kojim se može obaviti standardan zaključak na burzi ili drugom organiziranom tržištu kapitala. Uobičajeno broji 100 dionica.