Marginalna porezna stopa

Marginalna porezna stopa (eng. marginal tax rate) je porezna stopa svake dodatne jedinice dobiti ili dohotka.