Modeli sadašnje vrijednosti dividendi

Modeli sadašnje vrijednosti dividendi (eng. discounted dividends models) jesu modeli procjene vrijednosti dionica koji se zasnivaju na diskontiranju različitih modela pritjecanja dividendi na dionice u infinitnom razdoblju.