Neizvjesnost

Neizvjesnost (eng. uncertainty) je svaki stupanj nesigurnosti povodom ostvarivanja očekivanih rezultata.