Neopozive obveznice

Neopozive obveznice (eng. noncallable bonds) - obveznice koje nemaju klauzulu opoziva.

Vidi još: