Neopozive preferencijalne dionice

Neopozive preferencijalne dionice (eng. noncallable prefered stocks) - preferencijaine dionice koje nemaju klauzulu opoziva.

Vidi još: