Neosigurane obveznice

Neosigurane obveznice (eng. debentures bonds) - obveznice čija tražbina nije ničim osigurana.

Vidi još: