Nepokrivena opcija

Nepokrivena opcija (eng. uncovered option) - opcija kod koje njezin sastavljač nema nikakvo osiguranje u vezanoj imovini.

Vidi još: