Nepotpuni lot

Nepotpuni lot (eng. odd-lot) - držanje dionica manjeg broj od onog kojim se može obaviti standardan zaključak na burzi ili drugom organiziranom tržištu kapitala. Uobičajeno manji broj od 100 dionica. Izaziva više transakcijske troškove jer zahtijeva usluge specijaliziranih brokera koje će u zaključku nadopuniti potreban broj dionica do punog lota.

Vidi još: