Nesistematski rizik

Nesistematski rizik (eng. unsystematic risk) - specifičan rizik koji uzrokuju promjene cijena vrijednosnih papira mimo kretanja tržišta vrijednosnih papira odnosno mimo kretanja nekog tržišnog indeksa kojim se aproksimira kretanje ukupnog tržišta.

Vidi još: