Nominalna kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa (eng. nominal interest rate) - kamatna stopa na koju glasi neki zajmovni vrijednosni papir, odnosno kamatna stopa koja je ugovorena za određeni kredit.

Vidi još: