Nominalna tržišna kamatna stopa

Nominalna tržišna kamatna stopa (eng. nominal market interest rate) - tekuća tržišna kamatna stopa. Radi se o nominalnoj kamatnoj stopi jer uz neku realnu kamatnu stopu sadrži i premiju rizika inflacije.

Vidi još: