Agram Brokeri

S ciljem konstruiranja optimalnog portfolia svakog pojedinog ulagatelja obzirom na vlastitu averziju prema riziku i time efikasnog investicijskog pozicioniranja Klijenti Agram Brokera na zahtjev mogu dobiti:
  1. Pregled ključnih pokazatelja profitabilnosti, aktivnosti, uporabe poluge i pokrića za RH kompanije
  2. Interpretaciju tehničkih signala
  3. Preglede pokazatelja tržišne kapitalizacije
  4. Savjete u pogledu strukture izvora
  5. Razmišljanja o optimalnoj divrzifikaciji obzirom na klase imovine, sektore
  6. Očekivanja o trendovima na tržištu duga i kapitala
  7. Očekivanja o trendovima makroekonomskih pokazatelja, kretanja kamatnih stopa, monetarnih agregata i drugih relevantnih podataka za odlučivanje
Naš zadatak je, kombiniranjem snaga i nasljeđa Agram Brokera s uvidom, pažnjom i iskustvom naših partnera, pružanje objektivne, individualizirane i nadasve konkurente usluge našim Klijentima u svrhu ostvarivanja njihovih dugoročnih financijskih ciljeva.

*Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2019/2088, Agram Brokeri u ovom trenutku prilikom pružanja usluge upravljanja portfeljem ne planiraju nuditi proizvode koji promoviraju ESG karakteristike odnosno socijalna, okolišna i ostala slična obilježja kao niti proizvode koji imaju za cilj održiva ulaganja, obzirom da značajan broj izdavatelja ne daje dovoljno podataka o utjecaju poslovanja na socijalna, okolišna i ostala slična obilježja. Društvo će ponovno razmotriti mogućnost primjene kada dostupnost informacija bude dovoljna za precizno valoriziranje utjecaja poslovanja izdavatelja na socijalna, okolišna i ostala slična obilježja.
 

Agram Trader

Putem naših internet stranica možete otvoriti račun za trgovanje vrijednosnima papirima putem interneta. Za otvaranje istog potrebno je putem online prijave poslati zahtjev za uslugu Agram Trader, te sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, ukoliko još niste naš klijent.
Saznajte više